Rhodesian

WAMWARA AZIZ

"ASTON"

2 lata/years
Rhodesian
 
Rhodesian
16-miesięcy/months
Rhodesian
 
Rhodesian
15-miesięcy/months
Rhodesian
Rhodesian
12-miesięcy/months
Rhodesian
Rhodesian
10-miesięcy/months
Rhodesian
Rhodesian
Rhodesian
8-miesięcy/months
Rhodesian
Rhodesian
Rhodesian
5-miesięcy/months
Rhodesian
Rhodesian
3-miesiące/months
Rhodesian
Rhodesian
Rhodesian
Rhodesian
Rhodesian
Rhodesian
 


**


© Izabela Gołąb - Hodowla Rhodesian Ridgeback | Projekt Ane-Mon 2009 |Wszelkie prawa zastrzeżone
Klub RRFCIZKwP*